Dövizde yeni düzenleme: Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan birtakım varlıkların iktisada kazandırılması hakkında bildirim Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni karar, “Gerçek ve hukukî bireylerin yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek ulusal iktisada kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarına alınmasına, Yurt içinde bulunan lakin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek yasal defter kayıtlarına alınmasına, Yurt içinde bulunan husus kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine, Hususun uygulanmasına ait öteki konulara, yönelik açıklamaları kapsamaktadır.”

Tebliğde öne çıkan öbür ise hususlar şöyle:

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ait olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların kıymeti üzerinden 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil edecekleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Ek-2’de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Tarz Kanunu Genel Bildirimlerinde belirtilen adap ve asıllar doğrultusunda beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların pahaları üzerinden, vergi dairelerince tarh edilen vergiler, kelam konusu beyan müddeti içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

2022/Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, birebir ay içerisinde bildirdiği meblağı 2.500.000 TL’ye düşürmek ya da 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde birinci bildirimine ait düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, Eylül yahut Ekim ayı içerisinde, bildirdiği fiyatı 2.500.000 TL’ye düşürmek istemesi halinde, Ağustos ayındaki bildirimine ait düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir. Banka ve aracı kurumlarca Ek-2’de yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ait düzeltme talebi ise banka yahut aracı kurumlar aracılığıyla yapılacaktır.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, Eylül yahut Ekim ayı içerisinde, bildirdiği meblağı 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde ise Eylül yahut Ekim ayına ait 2.500.000 TL’lik yeni bir bildirim vermesi gerekecektir. Yeni verilen bildirimler evvelki bildirim ile ilişkilendirilmeyeceğinden, yalnızca ek fiyatın bildirilmesine dikkat edilecektir.

Bildirim müddeti sona erdikten sonra bildirimlere ait yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu çerçevede, 31.3.2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan ve husus kapsamında bildirime husus edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl müddetle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların pahası üzerinden husus kapsamında uygulanması gereken vergi oranı yüzde 0 olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafından tahsil edilerek vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin Ek-4’te yer alan form ile düzeltme zamanaşımı müddeti içinde vergi dairesine başvurusu üzerine ilgilisine iade edilecektir.

Related Posts

Eylülde en çok üniversite eğitimi giderlerinin fiyatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 22,7 ile üniversite eğitim giderlerinde yaşanırken …

Hurda, kağıt ve ahşap alım fiyatlarına yüzde 40 artırım geldi!

Kurumların birden fazla, alım fiyatının düşük olması sebebiyle hurdalarını, özel kesime satıyordu. Sorunu çözmek için devreye giren Sanayi ve …

‘Rize Çayı’na 98 yıl sonra tescil

Kentte ziraat mühendisi Zihni Derin tarafından 1924 yılında Batum’dan getirilen çay tohumlarının ekilmesiyle başlayan, bugün ise Rize’nin yanı …

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdi

1986 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl …

19 Wall Street Analisti: Altın Haftaya Bu Seviyelerde Olabilir!

Fiyatlar haftayı Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyesinde bitirmeye hazırlanıyor. Bu sırada doların 20 yılın en yüksek seviyelerine amansız …

Reklam levhaları kiraya verilecek

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2800 m² reklam levhası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.